mặc dù tôi tự hỏi liệu tôi có cảm thấy buồn chán khi ở giữa nhiều người lớn tuổi như vậy không. Tôi trả lời là không, rằng rất vui được đi cùng họ. Đây là cách tôi thấy mình đang ngồi trên bàn của nơi này, cùng với mẹ chồng tôi là Elisa và bạn của bà là Laura, chúng tôi đã ăn tối và uống vài ly. Khi nhạc bắt đầu và trước khi tôi mời ai đó nhảy, một người đàn ông lớn tuổi khoảng 65 tuổi đến hỏi mẹ chồng tôi có muốn nhảy không. Cô ấy đã nhận lời và đi khiêu vũ với người đàn ông này, vì vậy tôi hỏi bạn của mẹ vợ tôi rằng cô ấy cũng muốn khiêu vũ và chúng tôi cùng họ bước vào sàn nhảy.