Cặp đôi trẻ làm tình cực nhiệt trong khách sạn

Cặp đôi trẻ làm tình cực nhiệt trong khách sạn, Để làm tâm trạng tươi tỉnh hơn, tôi đặt tay lên anh ấy và nói với anh ấy rằng nó nóng như thế nào. Anh ta nói với một giọng rất thấp: vâng, trời nóng. Khi tôi tựa đầu vào vai anh ấy, anh ấy nói, Wudit, đừng châm lửa. Tôi không hiểu nó vào lúc đó. nhưng tôi đã hiểu nó sau này. Ta đem mặt đến gần của nàng, ta cho ngươi không khí, ngươi gia hỏa làm sao vậy?. Rashmi-Có lẽ tôi là vậy. Tránh xa, nếu không bạn sẽ bị bỏng. Tôi sẽ cho thấy nó cháy, tôi cũng sẽ thấy ngọn lửa của bạn. Nghe tôi nói xong, anh vào bếp.