nhưng tôi muốn tự kiểm tra nên kiếm cớ với bạn bè và đến. Tôi đã nhận thấy sự phong phú trong lời chào của bạn với mẹ. Khi bạn vào phòng ngủ của cô ấy, tôi vào nhà mà không gây ra tiếng động và tôi có thể thấy bạn đã đập nó như thế nào. Nhân tiện, tôi không biết bạn đã sử dụng loại ngôn ngữ đó”. Tôi muốn bạn cho tôi biết nếu trước thời điểm này bạn đã quan hệ với bất kỳ người bạn gái nào của bạn hay đây là lần đầu tiên”- -“tại sao bạn lại muốn biết điều đó? Đó là chuyện cá nhân”- -“vâng, và mẹ nó cũng vậy”- -“à, nếu đó là lần đầu tiên tôi làm tình”- -“được thôi.