Cặp đôi cuồng dâm làm đủ trò khi xếp hình với nhau

Chị dâu hỏi tôi – anh chưa có bạn gái à? Tôi nói có, nhưng không phải ở đây. Anh ấy có nhà gần nhà tôi. Tôi kể chi tiết với chị dâu rằng tôi đã có mối quan hệ lâu dài với cô gái bên cạnh, nhưng không còn nữa. Chị dâu tôi cười bảo – chắc thiếu nhiều lắm! Tôi nói – chị dâu, vâng tôi nhớ. Chị dâu nói – chị đang làm gì với cô ấy? Tôi nói – bạn không có ý nghĩa gì? Vì vậy, cô ấy nói – không … bạn biết những gì tôi đang theo đuổi. Tôi đã nói – tình dục tốt và hơn thế nữa! Chị dâu tôi nói – vâng … vì vậy tôi nói – vâng Babi đã từng … nhưng tôi thích tình dục bẩn thỉu một chút … nên cô ấy không còn thích tôi nữa.