Cãi nhau với đồng nghiệp và cái kết

Cãi nhau với đồng nghiệp và cái kết, Cô ấy cười và vẫy một con gà trống và nói thưa ông, không phải ở mắt, mà ở đời tôi. nói ở con mèo. Tôi cười và đồng ý. Sau đó cả hai chúng tôi có một vòng khác và sau đó tôi đã thả anh ta ở nhà của anh ta. Khoảng nửa năm sau thì chồng chuyển công tác và hiện tại cô ấy đã ly thân với tôi. Thực ra, câu chuyện này là về người bạn Niyaz của tôi. Bạn đọc câu chuyện bằng lời của riêng mình. Khi anh ấy kể cho tôi câu chuyện của anh ấy, tôi đã tự đưa ra ý kiến. Có 6 người trong gia đình tôi.