Chúng tôi đã lên tàu. Anh ấy ngồi vào chỗ của mình và bắt tôi ngồi xuống. Họ bắt đầu nói – khi TT đến họ sẽ đổi chỗ. Chuyến tàu xuất phát, nhưng phim sex việt nam đã không đến trong khoảng 6 giờ. 6 giờ sau TT đến và bắt đầu hỏi vé. Tôi cho số ghế của mình và nói rằng chồng tôi đang ngồi ở đó và vé đã ở cùng anh ấy. Sau khi xem hết số vé còn lại, anh ta bỏ đi không nói gì, khoảng 20 phút sau, TT quay lại và gọi tôi ra bên ngoài. Anh ta đi đứng gần cổng, tôi đi đứng đó. Anh ấy hỏi tên tôi và kiểm tra danh sách. Sau đó anh ta nói với tôi – thưa bà, tên bà không có trong danh sách và tôi không thể tìm thấy chồng bà ở đâu cả.