tôi không thể quay lại được. muộn mất.trích dẫn nên em để đó, nhưng em nhớ ra con gấu cũng có micro, chỉ là em định để máy ghi âm trong phòng thôi, không đời nào em lại để như vậy. Cuộc hẹn của tôi với bạn gái trôi qua bình thường và tôi trở về nhà vào khoảng 10:00, mọi người đã ở nhà ăn tối, tôi chào, tôi vào phòng giặt đồ, tôi lấy cái máy ghi âm đã hết pin, tôi đi lên. lên phòng của tôi Và vì mọi người đều ở tầng dưới, tôi đã mang con gấu và giấu nó trong phòng của mình, đi xuống cầu thang, ăn tối và lại đi lên, vì đó là đêm tôi thích ngủ hơn. Ngày hôm sau, mọi người sẽ đến nhà ngoại trừ Khánh,