Bạn đến Tôi đang ngồi trong tiệm làm tóc. Dì của cô ấy điều hành một hiệu cắt tóc. Tôi nhanh chóng đi tắm và rời đi lúc 11 giờ. Tôi gọi cho anh ấy trước và hỏi tôi phải đến từ cổng chính hay từ cổng phòng khách. Sau một lúc, cả hai chúng tôi đã ngồi thoải mái bên trong cửa hàng. Tôi đã nhìn thấy tiệm làm tóc đầu tiên của phụ nữ từ bên trong. Nội thất là tốt đẹp. Một chiếc ghế đã được đặt. Tôi đến và ngồi thoải mái trên chiếc ghế đó. Cô ấy đang ngồi cách tôi một khoảng. Tôi nói với anh ấy – hãy đến với tôi. cô ấy đến với tôi.