bạn sẽ không nuốt chúng đâu, anh ấy cười ranh mãnh nói – Anh bạn, sau khi anh vừa tè trong bồn tắm, tôi không nghĩ nó ở trong người anh lâu đâu, tôi trả lời – Chỉ là một điều tuyệt vời thôi, nhưng đừng lo, tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân nếu nó xảy ra lần nữa, anh ấy nói với tôi – Tôi đã tin rằng nó sẽ quay trở lại, tôi nói với anh ấy, đừng lo lắng, tôi không quan tâm hay điều đó làm tôi ghê tởm, đó là điều mà nếu luyện tập sẽ không còn xảy ra với bạn nữa. Đối với tất cả điều này, tôi cứ có tinh ranh của tôi sắp nổ tung, Tôi muốn nhét nó trở lại và xuất tinh vào bên trong cô ấy để cô ấy cũng có thể nếm được nước dùng của tôi.