ANZD-076 Một ngày hạnh phúc cùng với em người yêu

ANZD-076 Một ngày hạnh phúc cùng với em người yêu, thì bỗng dưng chị lên cơn co giật. Tôi không thể bỏ miệng ra chỉ bằng cách lấy con cặc ra mà áp đầu vào nó. Ngay sau đó, nước con cặc trào ra trong miệng tôi. Tôi cũng thích ăn kem trên con cặc của anh ấy. Tôi cũng uống hết nước. Ngay cả khi đã uống hết nước của con cặc, tôi vẫn tiếp tục liếm con cặc của Arnave mà không cần đưa nó ra khỏi miệng. Tôi thậm chí không để lại giọt cuối cùng ra khỏi con cặc của anh ta. Lúc đó Arnav đặt tên tôi là Smriti. Tôi rất vui khi được đặt cái tên này cho anh ấy.