Nếu bạn muốn làm việc, bạn phải ép mình nằm dưới nó. Nếu không thì tôi không nên chọc giận những con chuột như vậy. Sau khoảng 20 phút quan hệ thô bạo, tôi đã ngã vào âm hộ của anh ấy và ngã vào người anh ấy. Sau đó anh ấy hôn lên môi tôi và cảm ơn tôi về cuộc giao hợp. Madam nói – Hôm nay tôi đã rất vui khi được giết đít và âm hộ. Vì vậy, thưa các bạn, tôi muốn đến Delhi để chuẩn bị cho cuộc thi. Tôi nói với cha tôi rằng tôi muốn đến Delhi. Tôi muốn ở lại và chuẩn bị. Cha tôi đã nói với một người bạn về điều này. Tên anh ta là Dinar. Anh ấy đã từng phục vụ với cha mình.