Tôi châm một điếu thuốc, vì bố mẹ tôi biết tôi hút thuốc nên họ sẽ thấy mùi thuốc lá trong nhà ít lạ hơn là mùi tình dục. Sau nửa giờ bố mẹ tôi đến. Tôi có thể nói rằng câu chuyện này kết thúc ở đây. Tiếp tục với những gì đã xảy ra trong tuần nghỉ phép đó sẽ lặp đi lặp lại cùng một điều. Điều duy nhất cần lưu ý là cô ấy đã cho phép tôi liếm âm đạo của cô ấy vào thứ Hai hôm đó. Một trong những ngày thứ Hai đẹp nhất đời tôi. Đó là một ngày mà chúng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ, vì chúng tôi nằm trên giường gần như cả ngày, chỉ dành riêng cho tình dục của anh ấy,