24h Hạnh phúc khi được ở cạnh người yêu

trong khi chú tôi nhìn chúng tôi… chúng tôi nhận ra rằng anh ấy là người duy nhất không đến, vì vậy giữa anh trai tôi và Tôi, chúng tôi đã ăn thanh của anh ấy, cho đến khi làm cho họ kiêm. Tôi đang tận hưởng tình dục, như một con đĩ thực sự, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó; Tôi đã từng giao du với bốn người đàn ông trong đời, nhưng không ai cố bắt tôi. chuyện gì đã xảy ra? Một đêm nọ, khi tôi đi xem phim về, tôi thấy cha tôi đang đợi tôi trong phòng khách; mọi thứ đều yên tĩnh nên tôi cho rằng mọi người đã ra ngoài; Bố tôi nói với tôi rằng ông có một bất ngờ cho tôi, rồi ông đẩy hết vào…